Tài nguyên cho Phần mềm Đọc và Viết

Đọc & Viết là một công cụ hỗ trợ đọc viết giúp thực hiện các công việc hàng ngày như đọc to văn bản, hiểu các từ không quen thuộc, nghiên cứu bài tập và soát lỗi bài viết. Phần mềm Đọc & Viết có sẵn cho bất kỳ APS giáo viên hoặc học sinh. Các liên kết bên dưới sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về các công cụ phần mềm đọc và viết.

Tài nguyên đào tạo hữu ích:

Tổng quan về Công cụ Phần mềm Đọc và Viết

Video Tổng quan về Công cụ Phần mềm Đọc & Viết

Hướng dẫn cài đặt:

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách cài đặt phần mềm trên iPad qua liên kết này: Liên kết đến Cài đặt phần mềm iPad

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách cài đặt tiện ích mở rộng Chrome thông qua liên kết này: Liên kết đến Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome