PSAT / NMSQT - ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX

APS Các gia đình,

Trường Công lập Arlington (APS) vui mừng thông báo về kế hoạch cung cấp Bài kiểm tra đủ điều kiện học bổng PSAT / National Merit (NMSQT) cho học sinh từ lớp 10-11 vào mùa thu này. Bài kiểm tra sẽ được thực hiện vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX, và sẽ miễn phí cho những người đã đăng ký APS sinh viên. Kiểm tra sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường trung học của học sinh của bạn.

Những bài kiểm tra thực hành

Chúng tôi khuyến khích sinh viên tạo tài khoản với College Board, nếu họ chưa làm như vậy, để truy cập các bài kiểm tra thực hành miễn phí thông qua Khan Academy. https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice