NNAT3

Screen Shot 2020-12-30 tại 1.50.58 PM

Mục đích của Đánh giá: Bài kiểm tra NNAT là một biện pháp phi ngôn ngữ đánh giá khả năng chung mang lại điểm số dựa trên tiêu chuẩn, hữu ích trong việc xác định những học sinh có tiềm năng đạt được thành tích học tập nâng cao.

Người nào: Lớp 1

Ngày: Fall 2022

Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đánh giá: Học sinh được trình bày với các câu đố trắc nghiệm giống như các hoạt động được tính giờ. NNAT3 đo khả năng của học sinh trong việc nhìn vào một mẫu có phần bị thiếu, hiểu mối quan hệ giữa các phần và xác định xem lựa chọn nào trong số năm lựa chọn lấp đầy khoảng trống một cách chính xác.

Liên kết thực hành: Nhà xuất bản không có các mục thực hành vì sinh viên có cơ hội thực hành đánh giá trong buổi kiểm tra.

Điểm có nghĩa là gì: Một ví dụ NNAT3 Mẫu báo cáo gốc cho biết tổng quan về điểm số và ý nghĩa của chúng. Kết quả NNAT3, giống như kết quả từ bất kỳ bài kiểm tra nào, phải được giải thích dựa trên nền tảng của học sinh, bao gồm thành tích trong lớp, các kỹ năng xã hội-cảm xúc, động lực và kỹ năng ngôn ngữ. NNAT3 có nhiều ứng dụng giáo dục khác nhau, là một thước đo không lời nói về khả năng tổng quát dự đoán thành tích học tập và rất phù hợp để đánh giá các nhóm học sinh có nguồn gốc và đặc điểm đa dạng. NNAT3 có nhiều mức trần để sử dụng trong việc xác định học sinh có năng khiếu, nhưng nó bao gồm toàn bộ khả năng và do đó cũng có thể hữu ích trong việc đánh dấu những học sinh có năng lực thấp có thể gặp khó khăn trong bài tập ở trường. Hơn nữa, khi được sử dụng cùng với thông tin về thành tích học tập, NNAT3 có thể cung cấp một bức tranh rộng hơn về những học sinh đang gặp khó khăn trong học tập và xác định những học sinh có thể gặp khó khăn trong học tập, những khó khăn trong học tập có thể do vấn đề học tập hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế, hoặc ai có thể đã không có đủ cơ hội để học hỏi. Những nhóm học sinh này có khả năng làm bài kém hơn trong các bài kiểm tra đòi hỏi kiến ​​thức bằng lời nói và định lượng hơn là bài kiểm tra không lời, do đó, một bài kiểm tra như NNAT3 là một lựa chọn tốt để đánh giá chính xác.

Kết quả NNAT:  Thư giải thích kết quả NNAT3 được tìm thấy ở đây bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Amharic và tiếng Mông Cổ.

Nguồn lực dựa trên kết quả: Nếu cần, vui lòng thảo luận về kết quả của học sinh với giáo viên của học sinh.