Trung tâm Đăng ký & Dịch vụ Ngôn ngữ (LSRC)

giang mai

Chào mừng bạn đến với Trường Công lập Arlington! Trung tâm Chào mừng thuộc Bộ Dịch vụ Sinh viên, và chủ yếu hỗ trợ quá trình đăng ký trường học cho các gia đình mới đến. APS. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ cho các gia đình, học sinh và nhân viên nhà trường thông qua dịchgiải thích dịch vụ.

Chúng ta làm gì:

  • Đăng ký sinh viên: bấm vào đây để yêu cầu;
  • Đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh cho học sinh không sử dụng tiếng Anh tại nhà;
  • Đánh giá bảng điểm của các trường quốc tế (dành cho APS-sinh viên đáng tin cậy);
  • Định hướng cho gia đình về APScác trường học khác nhau và các chương trình thay thế;
  • Các quy trình liên quan đến Cư trú, Giám hộ và Chăm sóc Thân nhân;
  • Xổ số Tiểu học và Trung học cho các trường Lựa chọn & Chuyển trường;
  • Phiên dịch ngôn ngữ và dịch vụ dịch thuật cho APS trường học và công sở;