Thông tin liên lạc

Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ (LSRC)

Trung tâm giáo dục Syphax

2110 Washington Blvd., Phòng 155
Arlington, VA 22204

Điện thoại 703-228-8000
Fax. 703-228-7205


Thư mục nhân viên LSRC:

Điều phối viên: Corina Coronel. ĐT: (703) 228-8041. Email: corina.coronel @apsva.us

Trụ sở chính:

 • Juana Luna, Trợ lý Hành chính. ĐT: (703) 228-7663. Email: juana.luna @apsva.us
 • Digna Alejandro, Trợ lý Hành chính. Email: digna.alejandro @apsva.us

Đăng ký:

 • Shiraz Bensalem, Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8048. Email: shiraz.bensalem @apsva.us;
 • Sonia Wayar. Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8004. Email: sonia.wayar @apsva.us;
 • Tuguldur Batmunkh. Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8010. Email: tuguldur.batmunkh @apsva.us;
 • Vanessa Ventura, Kỹ thuật viên Dịch vụ Đăng ký. ĐT: (703) 228-8008. Email: vanessa.ventura @apsva.us.

Điều phối dịch vụ ngôn ngữ:

 • Diễn dịch: Tuguldur Batmunkh. ĐT: (703) 228-8010. Email: tuguldur.batmunkh @apsva.us;
 • Dịch: Stella Martinez, Chuyên gia dịch thuật. ĐT: (703) 228-7665. Email: stella.martinez @apsva.us.

Dịch vụ ASL / CLT:

 • Điều phối viên Phiên dịch: Angelia Thrash-Thomas. ĐT: (703) 228-8009; Email: angelia.thrashthomas @apsva.us.

Đánh giá sinh viên:

 • Jeffrey Lash, Chuyên gia Đánh giá. Email: jeffrey.lash @apsva.us

Tư vấn:

 • Ana Lily Caballero-Torres, Cố vấn Trường Chuyên nghiệp. analily.caballero @apsva.us.