Trở lại Nghiên cứu Thông gió trong Tòa nhà Trường học

APS Tờ thông tin về chất lượng không khí và thông gió

APS Các câu hỏi thường gặp về chất lượng không khí và thông gió

APS đã yêu cầu một nhà tư vấn độc lập, CMTA, xem xét các trường học của chúng tôi theo hướng dẫn thông gió của CDC và ASHRAE. Đánh giá và đề xuất hỗ trợ APS'cách tiếp cận phân lớp để giảm thiểu rủi ro bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, tránh xa xã hội và cải thiện hệ thống thông gió.

Các báo cáo và khuyến nghị về thông gió

Tháng Chín 16, 2020: Đánh giá và đề xuất xây dựng của CMTA

Tháng 2021 năm XNUMX: Đánh giá thông gió tòa nhà của CMTA - Bảng lưu lượng gió