Toán học

Sử dụng các liên kết ở bên trái để truy cập tài nguyên dành cho phụ huynh, học sinh, giáo viên và cộng đồng.


Tầm Nhìn

Tất cả học sinh Arlington sẽ phát triển và nuôi dưỡng bản sắc của họ như những nhà toán học suốt đời, những người tự tin tham gia với thế giới thông qua lăng kính toán học.


Sứ Mệnh

Nhiệm vụ của Văn phòng Toán học là thiết lập và dẫn đầu một nền văn hóa học hỏi liên tục giữa các APS các nhà giáo dục hướng tới việc thực hiện các phương pháp giảng dạy tốt nhất và cơ hội công bằng cho học sinh, phù hợp với các mục tiêu của bộ phận, tiểu bang và quốc gia, để phát triển một nền văn hóa toán học tích cực, nơi tất cả học sinh tích cực tham gia vào hành trình toán học của họ.

@APSToán học

APSToán học

APS Văn phòng Toán học

@APSToán học
RT @ pamseda1: Rất vui được chúc mừng sinh nhật cuốn sách của chúng tôi ngày hôm qua với những nhà giáo dục tuyệt vời này. Không quá muộn để tham gia cùng chúng tôi! https://t.co...
Xuất bản ngày 24 tháng 22, 4 27:XNUMX chiều
                    
Theo