Đánh giá mùa hè

Dưới đây xin vui lòng tìm thấy các nhận xét toán học mùa hè. Vui lòng chọn lớp / khóa học toán mà con bạn hoàn thành trong năm học 2020-2021.

Xin lưu ý rằng các bài đánh giá mùa hè này được thiết kế để giúp học sinh xem lại các Tiêu chuẩn Học tập của Virginia cho một cấp lớp cụ thể.  Việc hoàn thành thành công các bài đánh giá mùa hè này không cho thấy trẻ đã nắm vững nội dung của cấp lớp cụ thể đó.

Tiểu học

Ôn tập Toán hè năm 2021

Ôn tập Toán lớp 1 Hè 2021

Ôn tập Toán lớp 2 Hè 2021

Ôn tập Toán lớp 3 Hè 2021

Ôn tập Toán lớp 4 Hè 2021

Ôn tập Toán lớp 5 Hè 2021


Trung

Bộ tài liệu ôn tập hè Toán 6

Bộ tài liệu ôn tập hè Toán 7

Bộ sách ôn tập mùa hè dự bị đại số cho học sinh lớp 8

Lưu ý: Học sinh mở rộng Toán 6 có thể ôn tập cả gói Toán 6 và Toán 7. Dự bị Đại số cho Học sinh lớp 7, học sinh có thể xem lại cả gói Toán 7 và Dự bị Đại số cho Học sinh Lớp 8.

Đại số I (và Đại số tăng cường I) Ôn tập mùa hè năm 2021 Vui lòng lưu ý tiêu đề cho biết Hình học tăng cường - tập tài liệu này đánh giá các chủ đề Đại số cần thiết nhất cho Hình học - (do WL Teacher tạo ra)

Ôn tập tăng cường hình học mùa hè 2021 - (được tạo bởi WL Teacher)

Do bản chất của gói ôn tập mùa hè Trung học phổ thông (giáo viên có thể thu thập, đánh giá và có thể chỉ định điểm) các khóa không được đăng cho gói ôn tập mùa hè của các khóa học Tín chỉ Trung học.