Đăng nhập ứng dụng Microsoft Teams

Ứng dụng Microsoft Teams phải được tải xuống iPad của bạn. Dưới đây là hướng dẫn về cách đăng nhập vào ứng dụng.

  • Nhấn vào trường dành cho email và nhập thẻ sinh viên của bạn @apsva.us. Đảm bảo thêm “@apsva.us ”sau số thẻ sinh viên của bạn. Sau đó nhấn vào nút “Đăng nhập”.
đội đăng nhập
  •  Đăng nhập bằng thẻ sinh viên của bạn và APS mật khẩu.
aps đăng nhập
  • Nhấn vào “Cho phép” đối với Thông báo rồi nhấn vào “OK” để cho phép các Nhóm sử dụng micrô.
  • Nhấn vào “Tiếp theo” trong 2 cửa sổ tiếp theo.
  • Nhấn vào nút "Got It".
  • Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Microsoft Teams.
đội

 

Video hướng dẫn (7/2020):

Đăng nhập vào APS tài khoản cho: Video có phụ đề chi tiết