APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Tám 9, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 24 tháng XNUMX - Ngày đầu tiên trở lại dành cho giáo viên

Ngày 4 tháng XNUMX - Ngày lao động (Ngày lễ)

Ngày 5 tháng 12 - Ngày tựu trường, K-XNUMX

Ngày 6 tháng XNUMX - Ngày đầu tiên đi học của VPI và PreK SPED