APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười Hai 11, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 15 tháng XNUMX - Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.

Ngày 22 tháng 1 đến tháng XNUMX. XNUMX - Nghỉ đông, Không đi học

Ngày 14 tháng 49 - Lễ vinh danh MLK hàng năm lần thứ XNUMX tại trường trung học Wakefield

Ngày 15 tháng XNUMX - Ngày MLK, Không có trường học