APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Hai 27, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 1 tháng XNUMX - Bắt đầu Văn nghệ trong Tháng học

Ngày 2 tháng XNUMX - Họp phụ huynh-giáo viên tiểu học, ra mắt sớm

Ngày 3 tháng XNUMX - Họp Phụ huynh-Giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở, Không có trường nào dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Ngày 23 tháng 18 - Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất năm FY7, 30:XNUMX tối