APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Một 17, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 18 tháng 6 - Lễ Suy niệm CCPTA, 30: 8-30: XNUMX chiều tại Trường Trung học Washington-Lee

Ngày 20 tháng XNUMX - Ngày khánh thành, không có trường học

Ngày 23 tháng XNUMX năm Đêm thông tin mẫu giáo, 7 giờ tối tại trường trung học Washington-Lee

Ngày 22-28 tháng XNUMX - Tuần lễ tri ân hiệu trưởng