APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Một 29, 2018


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Tháng Hai - Tháng Lịch sử Đen

Ngày 7 tháng 6 - Đêm thông tin Montessori, 30: 8-30: XNUMX tối tại Drew

9 tháng XNUMX - Hội chợ Hoạt động Mùa hè, 6-8 giờ chiều tại Kenmore

Ngày 19 tháng XNUMX - Ngày của Tổng thống, Không có trường học