APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Sáu 12, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

20 tháng XNUMX - Ngày cuối cùng của trường trung học

Ngày 21 tháng XNUMX - Lễ Tốt nghiệp Trung học tại Hội trường Hiến pháp DAR:

  • Washington-Lee, 10 giờ sáng
  • Yorktown, 2 giờ chiều
  • Wakefield, 8 giờ tối

22 tháng XNUMX - Ngày cuối cùng của trường trung học cơ sở

23 tháng XNUMX - Ngày cuối cùng của trường tiểu học