APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Sáu 20, 2018


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

20 tháng XNUMX - Ngày cuối cùng của trường tiểu học

Ngày 9 tháng XNUMX - Ngày đầu tiên của Trường hè

Ngày 6 tháng XNUMX - Ngày đầu tiên đi học của Barcroft

Ngày 4 tháng XNUMX - Ngày tựu trường