APS Biểu trưng đánh giá tin tức

21 Tháng Ba, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Tháng Ba - Đăng ký học hè

Tháng 3 21 - Buổi Làm việc về Ngân sách của Hội đồng Nhà trường # 4

Ngày 23 tháng 18 - Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất năm FY7, 30:XNUMX tối

Tháng 3 25 - Hội chợ Tuyển dụng Giảng dạy, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Trường Trung học Wakefield

Tháng Tư 4 - Hạn chót để điền vào bản khảo sát trực tuyến về Điểm đến năm 2027 của Bộ Y tế

Ngày 10-14 tháng XNUMX - Kỳ nghỉ Xuân

17 tháng XNUMX - Ngày chuẩn bị vào lớp, không có trường học