APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười 17, 2016


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 17 tháng 7 - Họp Cộng đồng Cải tiến Ranh giới Trung học, 6 giờ tối tại Trường Trung học Yorktown. Chuyến tham quan tùy chọn lúc 30:XNUMX chiều

18 tháng XNUMX - College Night, 6 giờ chiều Washington-Lee

Ngày 19 tháng 7 - Họp Cộng đồng Cải tiến Ranh giới Trung học, 6 giờ tối tại Trường Trung học Wakefield. Chuyến tham quan tùy chọn lúc 30:XNUMX chiều

Ngày 19 tháng XNUMX - Phát hành sớm cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ngày 26 tháng XNUMX - Bản phát hành sớm cho tiểu học

Ngày 27 tháng 7 - Họp cộng đồng “What We Heard”, XNUMX giờ tối tại trường trung học Washington-Lee