APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười 17, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Tháng XNUMX là tháng phòng chống bắt nạt

17 tháng 6 - Hội chợ đại học và nghề nghiệp, chiều 8-XNUMX tại Wakefield

18 tháng XNUMX - Khảo sát đầu vào của cộng đồng trường trung học

20 tháng XNUMX - Cosechando Sueños para Nuestros Niños / Thu hoạch ước mơ cho trẻ em của chúng ta

23 tháng 7 - Đêm Thông tin Trung học, XNUMX giờ tối tại Washington-Lee