APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười 30, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 30 tháng 7 - Đêm thông tin trung học, 9-XNUMX giờ tối tại Washington-Lee

Ngày 30 tháng 7 - Cuộc họp Kế hoạch chiến lược, 9-XNUMX giờ tối tại Discovery

Ngày 6 tháng 7 - Buổi hòa nhạc Kim tự tháp Hợp xướng Yorktown, XNUMX giờ tối

Ngày 7 tháng XNUMX - Ngày chuẩn bị vào lớp, không có trường học

Ngày 8 tháng 7 - Buổi hòa nhạc Kim tự tháp hợp xướng Wakefield, XNUMX giờ tối

Ngày 9 tháng 7 - Buổi hòa nhạc Kim tự tháp Choral ở Washington-Lee, XNUMX giờ tối

Ngày 10 tháng XNUMX - Ngày cựu chiến binh - Không có trường học