APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười 31, 2016


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 7 tháng XNUMX - Kết thúc giai đoạn chấm điểm

Ngày 7 tháng 7 - Đêm Thông tin Trung học, XNUMX giờ tối tại Washington-Lee

Ngày 8 tháng XNUMX - Ngày chuẩn bị vào lớp

Ngày 11 tháng XNUMX Ngày cựu chiến binh