APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười 4, 2016


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 1 tháng XNUMX - Bắt đầu Tháng Phòng chống Bắt nạt

Ngày 5 tháng XNUMX - Ngày Quốc tế Đi bộ và Đạp xe đến Trường

Ngày 6-7 tháng XNUMX - Hội nghị Phụ huynh-Giáo viên Tiểu học (Cả ngày)

Ngày 7 tháng XNUMX - Họp Phụ huynh-Giáo viên Trung học (Cả ngày)

14 tháng XNUMX - Thu hoạch ước mơ

Ngày 18 tháng 7 - Đêm Đại học, XNUMX giờ tối Washington-Lee