Lời khuyên của giáo viên phụ huynh

download-9Hội nghị Phụ huynh-Giáo viên là cơ hội tuyệt vời để gia đình và nhân viên xây dựng mối quan hệ và cùng nhau tập trung vào thành tích và kết quả của học sinh. Ngoài việc thảo luận về học tập, cha mẹ có thể kiểm tra các kỹ năng xã hội-cảm xúc của con mình và hỏi về sự điều chỉnh đối với lớp mới, thói quen làm việc, mối quan hệ với bạn bè và người lớn, và cách cư xử ở trường. Dưới đây là một số liên kết đến các tài nguyên và mẹo.

Các nguồn từ Und Hiểu.org: 

Lời khuyên từ Tạp chí ADDitude
Lời khuyên từ Reading Rockets
Lời khuyên từ Colorin Colorado
Lời khuyên từ Hiệp hội các nhà tâm lý học đường quốc gia