Đối tác và tình nguyện viên đang hành động

Đối tác và tình nguyện viên đang hành động được quay và sản xuất bởi Phòng Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV) hợp tác với Bộ Quan hệ Cộng đồng và Trường học Công lập Arlington. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về thời gian phát sóng cáp khi chúng tôi chuyển sang kênh HD của mình. Bạn có thể xem toàn bộ thư viện của chúng tôi trên YouTube bằng cách nhấn vào đây.


Đối tác hành động: Phoenix Bikes

Trong tập mới nhất, Partners in Action nêu bật mối quan hệ hợp tác giữa Phoenix Bikes và APS. Ngoài việc duy trì APS'đội xe đạp, Phoenix Bikes giáo dục thanh thiếu niên về an toàn khi đi xe đạp, dạy trẻ em cách sửa xe đạp và quảng bá xe đạp khi tổ chức này tài trợ cho các câu lạc bộ trong suốt APS.