Lịch trình Báo cáo Đánh giá Chương trình

Lịch trình báo cáo


Việc đánh giá toàn bộ chương trình đã bị tạm dừng trong thời gian diễn ra đại dịch. Lịch trình dưới đây có thể thay đổi và bổ sung.

Năm báo cáo

chương trình

2022-23
 • Dịch vụ Thư viện
2023-24
 • Khoa học
 • Khoa học Xã hội
2024-25
 • Giáo dục nghề nghiệp và công nghệ
 • Dịch vụ sinh viên
2025-26
 • Mầm non
 • Chương trình Montessori
2026-27
 • Chương trình người học tiếng Anh
 • Dịch vụ tặng quà
 • Giáo dục nghệ thuật
 • Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh
2027-28
 • Dịch vụ dành cho học sinh khuyết tật và những can thiệp cần thiết
 • Giáo dục thể chất và sức khỏe
 • Toán học
2028-29
 • Chương trình Ngôn ngữ Thế giới
 • Chương trình hòa nhập

Cập nhật: 31 tháng 2022 năm XNUMX