የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን ( ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። Du lịch በአካል ትምህርት ở nhà ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት ngày ዝቅተኛውን የጤና መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ መስፈርቶች ፣ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ገጽ፡ የትምህርት ቤት መስፈርቶች - ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚጠበቁባቸው መስፈርቶች በተጨማሪ፡

  • ወደ መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው። የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እድሜ መሰጠት አለበት።
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) ማበረታቻ በ በ ሲሆን ሲሆን ሲሆን ሲሆን ሲሆን እንዲሁም እንዲሁም በ አመት አመት ወይም በኋላ በኋላ በኋላ በኋላ የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (Đàn ôngACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7 ኛ ክፍል ተማሪዎች Củaሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ HPV ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም።
  • 12 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የ ክትባት ክትባት በ በ አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው እድሜያቸው ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (Đàn ôngACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል።

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው አስፈላጊውን ክትች በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ ፣ በሚኖራቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ላይ እባክዎ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።