Tháng: Tháng Tám 2013

APS Giáo viên Khoa học Tiểu học Tham gia Học tập Mùa hè

APS Giáo viên Khoa học Tiểu học Tham gia Học tập Mùa hè Năm giáo viên từ Trường Công lập Arlington đã dành mùa hè của họ trong một chương trình sáng tạo được thiết kế để thay đổi cách giảng dạy khoa học trong các lớp học Virginia. Các giáo viên đã được chọn để tham gia Sáng kiến ​​Virginia về Thành tựu và Giảng dạy Khoa học (VISTA), khởi động với Khoa học Tiểu học kéo dài bốn tuần […]