APS Thông tin mới được đăng

Tổ chức Giáo dục Wakefield thông báo những người nhận học bổng

Tổ chức Giáo dục Wakefield Thông báo Người nhận Học bổng Tổ chức Giáo dục Trung học Wakefield đã công bố những người nhận học bổng vào ngày hôm qua. Năm nay, Tổ chức Giáo dục Wakefield đã trao 24 suất học bổng với tổng trị giá 145,500 USD. Quỹ đã cấp 321 học bổng và trợ cấp giáo viên với tổng trị giá $ 1,668,669 kể từ năm 1986. 69 đơn đăng ký đã được nhân viên và cựu sinh viên Wakefield xem xét. Năm nay, Quỹ […]

Tìm hiểu thêm