APS Thông tin mới được đăng

Các trường trung học Arlington tiếp tục được xếp hạng trong số những trường tốt nhất quốc gia APS Các trường trung học tăng xếp hạng

Các Trường Trung Học Arlington Tiếp tục được Xếp hạng Tốt nhất Quốc gia Ngày hôm nay, The Washington Post đã công bố bảng xếp hạng “Chỉ số Thách thức” hàng năm của các trường trung học Hoa Kỳ. Chỉ số xếp hạng tất cả bốn trường trung học Arlington trong top 75 trong số các trường trung học của khu vực và cho thấy rằng APS các trường trung học tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong tổng số 22,000 […]

Tìm hiểu thêm