APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng Nhà trường Phê duyệt Thỏa thuận Cấp phép với Quận cho Trang web Wilson

Hội đồng Nhà trường đã chấp thuận thỏa thuận cấp phép giữa Chính quyền Quận Arlington và APS cho trang web Wilson. Thỏa thuận cấp phép sẽ cho phép Quận đặt một trạm cứu hỏa tạm thời tại địa điểm Wilson, nơi một trường học sẽ được xây dựng và dự kiến ​​khai trương vào tháng 2019 năm XNUMX.

Tìm hiểu thêm

Quận, APS Cộng tác trong Kế hoạch Khu vực Tây Rosslyn

Hội đồng Trường Công lập Arlington và Quận Arlington, hợp tác để tối đa hóa việc sử dụng đất công hạn chế và tận dụng các nguồn tài chính, sẽ xem xét một thỏa thuận cấp phép cho phép Quận đặt một trạm cứu hỏa tạm thời trên địa điểm Trường Wilson tại 1601 Wilson Blvd.

Tìm hiểu thêm