APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng trường nhận được cập nhật kết quả học tập

Tại cuộc họp Hội đồng Trường tối thứ Năm, nhân viên đã trình bày bản cập nhật về kết quả học tập tại APS. Tiến sĩ Tara Nattrass, Trợ lý Giám đốc Hướng dẫn, đã cung cấp bản tóm tắt dữ liệu gần đây về kết quả học tập của học sinh trong các kết quả kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) năm 2016 trong các môn đọc, toán, khoa học và xã hội.

Tìm hiểu thêm

APS Cập nhật về Kiểm tra nước trong trường học

Báo chí đưa tin gần đây về chì trong nước uống tại các trường học và thành phố trên toàn quốc đã làm tăng sự quan tâm của công chúng về vấn đề này. Hệ thống nước của Hạt Arlington thường xuyên được theo dõi và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nước uống của tiểu bang và liên bang.

Tìm hiểu thêm

Nhắc nhở Tiêm chủng Tdap và Ngày khám

APS nhắc nhở phụ huynh và người giám hộ rằng tất cả học sinh lớp sáu sắp nhập học phải cung cấp giấy tờ chứng minh rằng các em đã được chủng ngừa tăng cường Uốn ván-Bạch hầu, Ho gà (Tdap) trước ngày đầu tiên đi học.

Tìm hiểu thêm