TIN TỨC

PSA tình nguyện và hợp tác

Tình nguyện viên là một tài sản quan trọng, những người đã đóng góp thời gian và nguồn lực một cách hào phóng cho trường học. APS hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng; tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia hoạt động tình nguyện với chúng tôi!

Hội đồng Nhà trường Thảo luận về Khung, Quy trình và Thời gian cho các Cải tiến Ranh giới Trung học được Đề xuất

Hội đồng Nhà trường tiếp tục thảo luận về một khuôn khổ để thu hút cộng đồng phát triển các cải tiến đối với ranh giới khu vực học sinh trung học tại cuộc họp tối qua.