APS Thông tin mới được đăng

APS tham gia Ngày hội đi bộ và đạp xe đến trường quốc tế

APS đang khuyến khích các gia đình tham gia với chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 15 (ngày mưa: Thứ Tư, ngày 18 tháng XNUMX) khi chúng tôi kỷ niệm XNUMX năm tham gia Ngày Quốc tế Đi bộ và Đạp xe đến Trường. Chúng tôi mời bạn chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi trên Twitter bằng cách đăng ảnh của bạn, cung cấp các mẹo đi bộ và đạp xe, đồng thời nêu bật […]

Tìm hiểu thêm

Các Đánh Giá Của Hội Đồng Nhà Trường 2016-17 Các Ưu Tiên

Tại cuộc họp tối hôm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận về các ưu tiên của họ trong năm học 2016-17. Hội đồng quản trị thiết lập các ưu tiên hàng năm để hỗ trợ duy trì công việc của Hội đồng tập trung, hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu Kế hoạch Chiến lược của mình.

Tìm hiểu thêm