APS Thông tin mới được đăng

Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Video Tribute

Chuẩn bị để được truyền cảm hứng từ những phản ánh của những sinh viên có bài luận, bài thơ và tác phẩm nghệ thuật đoạt giải để tri ân Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Xem đoạn video đầu tiên nêu bật những người chiến thắng trong Cuộc thi Văn học và Nghệ thuật Thị giác hàng năm, những người đã được chọn từ hơn 1,300 mục.

Tìm hiểu thêm