APS Thông tin mới được đăng

Noche de Información de Kindergarten se celebrará el 23 de thụtro

Las Familyias de las Escuelas Públicas de Arlington están invitadas a la Noche de Información anual sobre Mẫu giáo, prevista para el lunes, 23 de thụtro, a las 7 pm, en la escuela secundaria Washington-Lee, 1301 de la calle N. Stafford. (Fecha en caso de nieve: 30 de Etero) Durante el programma de Información, las familyias […]

Tìm hiểu thêm

APS Phát hành phân tích dữ liệu nhân khẩu học cho sự thay đổi ranh giới trường trung học gần đây

Sau khi Hội đồng Nhà trường chấp thuận những thay đổi đối với ranh giới trường trung học vào tháng 2016 năm XNUMX, một số câu hỏi đã nhận được từ các thành viên của cộng đồng, những người yêu cầu thêm chi tiết về tác động mà những thay đổi sẽ có đối với nhân khẩu học trong tương lai tại ba trường trung học toàn diện.

Tìm hiểu thêm