APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng quản trị phê duyệt các lựa chọn cho ghế học sinh trung học

Hội đồng Trường Arlington đã chấp thuận đề nghị của Giám đốc Học khu để cung cấp thêm 1,300 chỗ ngồi cho trường trung học, bao gồm việc cải tạo tòa nhà Trung tâm Giáo dục để cung cấp 500-600 + chỗ ngồi, và thêm vào Trung tâm Hướng nghiệp để cung cấp thêm 700-800 chỗ ngồi (được gọi là Trung tâm Hướng nghiệp giai đoạn 2).

Tìm hiểu thêm

Tổng kết cuộc họp Ban giám hiệu ngày 29/XNUMX

Tại cuộc họp cuối cùng cho Năm học 2016-17, Hội đồng Trường Arlington đã chấp thuận đề nghị của Giám đốc Học khu cung cấp thêm 1,300 chỗ ngồi cho trường trung học, bao gồm việc cải tạo tòa nhà Trung tâm Giáo dục để cung cấp thêm 500-600 chỗ ngồi, và thêm vào Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp 700-800 + chỗ ngồi.

Tìm hiểu thêm