APS Thông tin mới được đăng

Nhà giáo dục quận Arlington Michelle Cottrell-Williams Được vinh danh là Giáo viên của năm tại Virginia năm 2018

Michelle Cottrell-Williams, giáo viên dạy môn xã hội học tại trường trung học Wakefield ở hạt Arlington, được vinh danh là Giáo viên của năm 2018 tại Virginia vào tối thứ Hai trong một buổi lễ công nhận tại Bảo tàng Mỹ thuật Virginia (VMFA) ở Richmond. Cottrell-Williams đã được chọn từ tám người chiến thắng khu vực được công bố vào tuần trước và sẽ là ứng cử viên của khối thịnh vượng chung cho Quốc gia năm 2018 […]

Tìm hiểu thêm