APS Thông tin mới được đăng

2017 Màu sắc của Hội nghị nữ lãnh đạo

Văn phòng Thành tích Trẻ vị thành niên đang tổ chức một hội nghị dành cho các bé gái từ lớp 6-8. Học sinh sẽ tham gia cả ngày hội thảo và các hoạt động được thiết kế để nuôi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo trong một môi trường mà người tham gia cảm thấy có giá trị, được hỗ trợ và trao quyền.

Tìm hiểu thêm