APS Thông tin mới được đăng

Chuyển trường Trung học cơ sở

Tuần trước, Hội Đồng Nhà Trường đã chấp thuận điều chỉnh ranh giới trường trung học cơ sở để giảm bớt sự đông đúc và cân bằng tốt hơn việc ghi danh trên tất cả các trường trung học cơ sở.

Tìm hiểu thêm