APS Thông tin mới được đăng

Bắt đầu Sáng kiến ​​Lập kế hoạch cho Trường Tiểu học

Để chuẩn bị cho việc khai trương Trường Tiểu học Alice W. Fleet mới và Trường Tiểu học Drew với tư cách là một trường trong khu dân cư vào năm 2019, và một trường tiểu học mới tại địa điểm Reed vào năm 2021, Trường Công lập Arlington đang đưa ra kế hoạch phát triển trường tiểu học mới ranh giới giữa bây giờ và tháng XNUMX tới.

Tìm hiểu thêm