Tin tức

Nghe ngay: Chánh niệm APS

Các nhà giáo dục Erin Sonn và Alexandra Midland có mặt trên nhóm của tuần này để nói về Chánh niệm - một phương pháp thực hành mới cho các nhà giáo dục.

Thư của Giám đốc Học vụ Về Cuộc Đi bộ ngày 14 tháng Ba

Tuần trước, nhiều học sinh trung học của chúng tôi, để hỗ trợ các bạn học sinh của họ ở Florida và trên toàn quốc, đã tham gia vào một "cuộc đi bộ" vào giờ ăn trưa để phản đối một cách hòa bình bạo lực đã xảy ra ở nhiều trường học trên toàn quốc.

Thông báo từ Giám đốc

Trong khi suy ngẫm về các sự kiện trong tuần qua và ảnh hưởng của nó đối với quốc gia và cộng đồng trường học của chúng ta, điều đó khiến tôi tạm dừng và thôi thúc tôi liên hệ với tất cả các bạn để bày tỏ mối quan tâm của riêng tôi và nâng cao nhận thức về các bước chúng tôi phải tiếp tục thực hiện để đảm bảo rằng học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta được an toàn tại Trường Công lập Arlington. 

Arlington: Sự xuất sắc trong quá khứ và tương lai

Là một phần của APS Lễ kỷ niệm Tháng Lịch sử Đen, APS sẽ tổ chức Arlington: Sự xuất sắc trong quá khứ và tương lai vào Thứ Tư, ngày 28 tháng Hai.