APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Chánh niệm APS

Các nhà giáo dục Erin Sonn và Alexandra Midland có mặt trên nhóm của tuần này để nói về Chánh niệm - một phương pháp thực hành mới cho các nhà giáo dục.

Tìm hiểu thêm

Thông báo từ Giám đốc

Trong khi suy ngẫm về các sự kiện trong tuần qua và ảnh hưởng của nó đối với quốc gia và cộng đồng trường học của chúng ta, điều đó khiến tôi tạm dừng và thôi thúc tôi liên hệ với tất cả các bạn để bày tỏ mối quan tâm của riêng tôi và nâng cao nhận thức về các bước chúng tôi phải tiếp tục thực hiện để đảm bảo rằng học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta được an toàn tại Trường Công lập Arlington. 

Tìm hiểu thêm