Tin tức

Thứ Năm, ngày 22 tháng Ba: Tất cả APS Trường học & Văn phòng sẽ mở cửa trễ 2 giờ

Tất cả APS các trường học và văn phòng sẽ mở cửa muộn hai giờ vào Thứ Năm, ngày 22 tháng XNUMX. Chương trình Ngày Kéo Dài cũng sẽ mở cửa muộn hai giờ và các chuyến đi thực địa buổi sáng bị hủy bỏ. Nhân viên thiết yếu và nhân viên phục vụ ăn uống nên báo cáo để làm việc theo thời gian đã định thường xuyên của họ.