APS Thông tin mới được đăng

Mới APS Tập tài liệu giúp Học sinh biết Quyền của mình với các quan chức thực thi pháp luật

Trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để hỗ trợ Trẻ em Toàn vẹn, điều quan trọng là chúng tôi giáo dục học sinh liên tục phát triển các mối quan hệ tích cực với tất cả các thành viên của cộng đồng đồng thời trở thành những thành viên gắn bó, hiểu biết và có tinh thần công dân trong xã hội.

Tìm hiểu thêm