APS Thông tin mới được đăng

Nhắc nhở Tiêm chủng Tdap

APS nhắc nhở phụ huynh rằng tất cả học sinh lớp sáu đang lên phải có giấy tờ chứng minh đã được chủng ngừa tăng cường uốn ván - bạch hầu - ho gà (Tdap) để nhập học vào mùa thu.

Tìm hiểu thêm