Tin tức

Hội đồng Nhà trường Thông qua Kế hoạch Chiến lược 2018-24 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Mục tiêu

Tại cuộc họp ngày 7 tháng 2018, Ban Giám hiệu đã thông qua Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Mục tiêu của Giai đoạn 24-XNUMX APS Kế hoạch Chiến lược phục vụ như một khuôn khổ cho Hội đồng Nhà trường và các Ủy ban Cố vấn, các kế hoạch của trường và bộ phận, và các kế hoạch hoạt động cá nhân.

APS Người cao niên Giành học bổng khen thưởng quốc gia do trường đại học tài trợ

Hôm nay, National Merit Scholarship Corporation (NMSC) thông báo rằng học sinh cuối cấp Benjamin McCracken của Trường Trung học Washington-Lee và Elizabeth Discenza của Trường Trung học Yorktown đã nhận được Học bổng Bằng khen Quốc gia do các trường cao đẳng hoặc đại học tài trợ.