Tin tức

Ngày tháng XNUMX

Các ngày chính tháng 2018 năm XNUMX để các gia đình ghi nhớ.

Xem trực tuyến đêm thông tin trung học cơ sở

Chương trình Đêm Thông Tin Trung Học Cơ Sở (phần trình bày giới thiệu) đã được phát trực tuyến cho những ai không thể tham dự trực tiếp.

Ban giám hiệu nhận được thông tin cập nhật về APS Kế hoạch Mở rộng Học tập Dựa trên Công việc, Nhóm Đặc nhiệm Tốt nghiệp và hơn thế nữa

Trong cuộc họp ngày 18 tháng XNUMX, Ban Giám hiệu đã nhận được một báo cáo về sự tham gia của học sinh trong các trải nghiệm Học tập dựa trên Công việc, cũng như APS'có kế hoạch tăng cường và mở rộng những cơ hội đó.