APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng Nhà trường thúc giục Hội đồng Quận phân bổ khoản tăng thuế bổ sung cho các Trường Công lập Arlington

Thành viên Hội đồng Quản trị Monique O'Grady đã trình bày một kiến ​​nghị, sau đó được Hội đồng thông qua, thúc giục Hội đồng Quản trị Quận xem xét việc tăng thuế một xu dành riêng cho các trường học bên cạnh đề xuất tăng thuế một xu của Quản lý Quận cho các trường học.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng Nhà trường Nhận Cập nhật về Dịch vụ Vận chuyển và Nghiên cứu Thiết bị Kỹ thuật số 1: 1

Tại cuộc họp Hội đồng Trường tối qua, nhân viên đã trình bày các bản cập nhật về Dịch vụ Vận chuyển, Nghiên cứu Giai đoạn Một về Thiết bị Kỹ thuật số 1: 1 và quy trình Đặt tên Thuyền viên. Hội đồng Nhà trường cũng tổ chức một buổi điều trần công khai về Ngân sách Đề xuất cho Năm tài chính 2020 của Giám đốc Học khu.

Tìm hiểu thêm