APS Thông tin mới được đăng

Phó chủ tịch hội đồng trường Tannia Talento để trở thành một nhà tài trợ sống

Tại cuộc họp Hội đồng trường ngày 23 tháng XNUMX, Phó chủ tịch hội đồng trường Tannia Talento đã chia sẻ rằng tháng XNUMX là Tháng cuộc sống quyên góp quốc gia (NDLM). Theo tinh thần của chủ đề NDLM, Cuộc sống là một chuyến đi tuyệt đẹp, Hồi Talento tuyên bố rằng cô sẽ trở thành một nhà tài trợ sống.

Tìm hiểu thêm