APS Thông tin mới được đăng

APS Tiết lộ Hai Đề xuất Khám phá Việc Di chuyển Một số Trường Tiểu học vào năm 2021-22

Các Trường Công Lập Arlington đã chia sẻ hai đề xuất về việc di dời một số trường tiểu học trước Tiến Trình Ranh Giới Tiểu Học Mùa Thu 2020. Các đề xuất được đăng trực tuyến để cộng đồng đóng góp ý kiến ​​và sẽ được xem xét và có khả năng sửa đổi như APS thu thập ý tưởng và đề xuất của các bên liên quan

Tìm hiểu thêm

Hội đồng quản trị nghe cập nhật về các dự án vốn và những thay đổi đối với việc tài trợ dự án cho trường trung học cơ sở Dorothy Hamm và tòa nhà The Heights

Tại cuộc họp của Hội đồng Trường hôm Thứ Năm, nhân viên đã trình bày cập nhật về các dự án vốn và đề xuất những thay đổi đối với kinh phí xây dựng Trường Trung học Cơ sở Dorothy Hamm và Tòa nhà The Heights. Cả hai ngôi trường đã được hoàn thành đúng thời gian để đón học sinh khai giảng năm học 2019-20 và cần thêm kinh phí để hoàn thành dự án.

Tìm hiểu thêm